Khamis, 4 Julai 2013

Doa & Ayat Untuk Mengelakkan Dari Di SihirMEMBACA SURAH AL FATIHAH DAN MEMBACA TIGA
 SURAH TERAKHIR ATAU 3 QUL SETIAP HARI.

Ia berdasarkan hadith :

قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : إقراء قل هو الله أحد , والمعوذتين , حين تمسي و حين تصبح , ثلاث مرات تكفيك من كل شيء ( رواه أبو داود والترمذي )

Ertinya : Baginda S.A.W telah berkata kepadaku : "Bacalah Qul Huwa 
Allahu Ahad"   (al-ikhlas) dan    (surah an-Nas)   dan   (surah al-falaq) 
sebanyak  3   kali ketika pagi  dan petang,   ia   mampu  mencukupkan 
kamu dari segala sesuatu.( At-Tirmidzi, Bab Doa yang disebut Ketika 
Ingin Tidur, no 3570 ; Sunan Abu Daud, Bab Apa Yang Dibaca Ketika
 Subuh, no 5072 ( Nuzhatul Muttaqin, no 1457 , 2/229 ) At-Tirmidz :
 Hasan Sohih, An-Nawawi : Sohih


MEMBACA AYAT AL-KURSI SELEPAS SOLAT ( IAITU 
SURAH AL-BAQARAH AYAT 255)

Dalilnya :

من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت ( رواه النسائي )
.
Ertinya : "Sesiapa yang membaca ayat Kursi setiap kali selepas solat, 
maka tiada siapa yang dapat menghalangnya dari memasuki syurga" 
(Riwayat   an-Nasaie dan   at-Tabrani   dengan    sanad   salah   satu 
antaranya Sohih. Antara yang mengatakan hadith ini sebagai SOHIH 
adalah Ibn Hibban, Abul Hasan (guru Ibn Munzir), Az-Zahabi, Ibn 
Hajar, Al-Qaradawi (Rujuk Al-Muntaqa min at-Targhib wa at-Tarhib 
lil Munziri, Bab Zikir Selepas Solat Fardhu, no 890, 1/426)


MEMBACA DOA INI DENGAN SETIAP HARI IAITU 3 KALI : 
"BISMILLAHILLAZI LA YADHURRU MA'ASMIHI SYAI UN 
FIL ARDI WALA FISAMAIE, WA HUWAS SAMI'UL ‘ALIM".

Dalilnya :-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة : " بسم الله الذي لا يضرّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء , وهو السميع العليم ", ثلاث مرات , إلا لم يضره شيء )) : (رواه ابو داود والترمذي )

Ertinya :   Rasulullah   S.A.W   bersabda :   (Tiada seorang hamba pun 
yang berkata setiap pagi dan petangnya :   "Dengan nama   Allah yang  
tiada siapa mampu memudaratkan dengan namaNya samada di dunia
mahupun   di     langit,   dan     Dialah   maha     mendengar   lagi    maha 
mengetahui"   sebanyak   3   kali,   kecuali     tiada    apa    yang   mampu  
memudaratkannya)   (   Sohih    Muslim, no 2731   (Nuzhatul Muttaqin, 
no 1413, 2/207)


MEMBACA   DUA   AYAT   TERAKHIR   DARI   SURAH    AL-
BAQARAH PADA WAKTU MALAM

من قرأ بالآتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه (رواه الشيخان )

Ertinya :      "Barangsiapa    membaca 2 ayat terakhir ( ayat no 285 dan 
286 ) dari surah al-Baqarah dalam satu malam, maka 2  ayat itu  telah 
pun mencukupi baginya"(Al-Bukhari & Muslim)


MEMBACA   ZIKIR :   "LA      ILAHA   ILLAH   WAHDAHU   LA 
SYARIKALAH, LAHUL MULKU WALAHUL HAMDU YUHYI 
WA    YUMIT    WAHUWA   ‘ALA    KULLI    SYAI'IN    QODIR " 
( SEPULUH KALI )

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد , يحي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات على إثر المغرب بعث الله مسلحة يحفظونه من الشيطان حتى يصبح , وكتب الله له عشرحسنات موجبات , ومحى عنه عشر سيئات موبقات , وكانت له بعدل عشر رقاب مؤمنات . (الترمذي )

Ertinya :    Bersabdalah    Nabi    S.A.W :    Barangsiapa       menyebut :  
" Tiada   tuhan    melainkan    Allah    Yang    Esa, tiada sekutu bagiNya, 
bagiNya segala kerajaan dan bagiNya kepujian, yang menghidupkan 
dan    yang    mematikan,      dan   Dia   maha   berkuasa    atas     segala 
sesuatu"       sebanyak    seratus       kali          selepas      solat      Maghrib, 
nescaya   Allah   akan   membangkitkan   ia   (di hari qiamat)    dengan 
senjata   yang   mampu   melindunginya   dari     Syaitan     sehinggalah 
pagi     esoknya,    dan    dituliskan    baginya   sepuluh kebaikan seperti 
pahala   menunaikan    perkara    wajib,   dan    dipadamkan     darinya 
sepuluh   kejahatan    seperti    dosa-dosa   besar.    Dan    ia     standing 
dengan     membebaskan    10    hamba    wanita      islam." (Sunan At-
Tirmidzi,    Bab    Doa    nabi    SAW , no 3534 ,    hlm 802 ; At-Tirmidzi: 
Hasan Ghorib , Al-Albani : Hasan)


MEMBACA :    " A'UZU  BIKALIMATILLAH     AT-TAMMATI 
MIN SYARRIMA KHALAQ"

أما لو قلت حين أمسيت : (( أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق )) , لم تضرك (رواه مسلم وأبو داود )

Ertinya : Adapun jika engkau menyebut tatkala kamu berpetang-petang: 
(Aku   berlindung   dengan   kalimah   Allah yang   maha   sempurna dari 
segala        kejahatan     makhluk),    nescaya      tiada     sesuatu     apa akan 
memudaratkanmu.  ( Riwayat Muslim Rujuk Al-Muntaqa min at-Targhib 
wa at-Tarhib lil Munziri, Bab Zikir Yang Disebut Ketika Subuh, no 336, 1/225 )