Selasa, 4 Oktober 2011

BERSOLAT, DOA BOLEH ATASI MASALAH TEKANAN
     Apabila berdepan dengan masalah, lazimnya diri 
diselubungi tekanan, malah fikiran boleh menjadi 
celaru kerana memikirkan masalah yang tidak ber-
penghujung. Bagi meringankan tekanan, ada bebe-
rapa cara patut diketahui;


1. Bersabar Dengan Segala Yang Menimpa.
"Wahai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah ber-
buat kebaikan, serta laranglah daripada melakukan 
perbuatan mungkar, dan bersabarlah atas segala 
yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian 
itu adalah daripada perkara yang dikehendaki me-
lakukannya." surah Luqman: Ayat 17


2. Anggap Masalah Itu Sebagai Satu Ujian.
Yang akan meningkatkan keimanan dan ketabah-
an. Ini bersesuaian dengan firman Allah yang ber-
maksud: "Patutkah manusia menyangka bahawa 
mereka hanya akan dibiarkan dengan hanya ber-
kata: Kami beriman sedang mereka tidak diuji
(dengan sesuatu cabaran)? Dan kami sesungguh-
nya! Kami telah menguji orang yang terdahulu dari-
pada mereka, maka nyata apa yang diketahui Allah 
mengenai orang yang sebenar-benarnya beriman, 
dan nyata pula apa yang diketahui-NYA tentang 
orang yang berdusta." Al-Ankabut: Ayat 2-3


3. Setiap Masalah Ada Hikmahnya, Seperti Men-
gugurkan Dosa.
Nabi s.a.w bersabda, maksudnya:"Tidaklah seorang 
muslim ditimpa penyakit, melainkan Allah akan meng-
gugurkan bersamanya dosa-dosanya, seperti pohon-
pohon yang menggugurkan daun-daunnya." Hadis 
Riwayat Al-Bukhari.


4. Kesulitan, masalah dan Kesempitan
Akan menyedarkan manusia betapa kerdilnya diri 
sebagai hamba, sekaligus menyedarkan diri akan 
keagungan dan kekuasaan Allah. "Orang yang apa-
bila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, me-
reka berkata:Sesungguhnya kami kepunyaan Allah 
dan kepada-Nyalah kami kembali." Al-Baqarah: 156


5. Adanya Masalah, Kesakitan dan Kesusahan
Membolehkan manusia membezakan diantara kese-
lesaan(nikmat) dan kesengsaraan(bala). Justeru, 
ketika inilah manusia dapat menjiwai erti kesyukur-
an.


6. Ujian Adalah Tanda Allah Mencintai Seseorang Itu
Nabi s.a.w bersabda, maksudnya: Sesiapa dikehendaki 
Allah baginya kebaikan, akan diberikan cubaan ke-
padanya." Hadis Riwayat Al-Bukhari.


7. Ingatlah masalah dan kesulitan yang kita hadapi 
lebih ringan dan lebih kecil daripada masalah yang 
dialami orang lain.


8. Menyedari hakikat, kehidupan tidak lari daripada 
masalah, cuma bezanya kecil atau besar masalah di
hadapi. Jika masalah kecil bolehlah diselesaikan sen-
diri dan sekiranya besar, cubalah dapatkan mereka 
yang lebih berpengalaman untuk dikongsi bersama.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan