Isnin, 14 Mac 2011

ANJURAN BANYAK MEMBACA SURAH AL-IKHLAS

     Dari Ali bin Abi Talib ra, berkata:"bersabda  
Rasulullah s.a.w: Barangsiapa membaca surah 
Al-Ikhlas sepuluh kali setiap selesai sembahyang 
subuh tidaklah ia ditimpa dosa pada hari itu wa-
laupun syaitan berusaha keras.


     Surah Al-Ikhlas adalah surah Makkiyah yang 
terdiri dari 4 ayat dan 15 kata 47 huruf. Diriwayat-
kan dari Anas bin Malik ra, ia berkata:bersabda 
Rasulullah; Maksudnya: "Barangsiapa membaca  
surah Al-Ikhlas sekali seakan ia membaca seper-
tiga Al-Quran dan barangsiapa membacanya dua 
kali seakan-akan ia membaca dua pertiga Al-Qur-
an dan barangsiapa membacanya tiga kali seakan-
akan ia membaca seluruh Al-Quran dan siapa mem-
bacanya sebelas kali Allah mendirikan baginya se-
buah rumah disyurga dari Yaqut Merah."


     Berkata Ubay bin Ka'ab dan Jabir bin Abdillah 
dan Abul Aliyah dan As-Sya'bi serta Ikrimah baha-
wa pemuka-pemuka Quraisy Amir bin Thufail dan 
Zaid bin Qais serta lainnya hadir dan berkata:"Hai 
Muhammad, ceritakanlah tentang Tuhanmu kepa-
da kami apakah terbuat dari emas atau perak atau 
besi atau tembaga, kerana sesungguhnya tuhan-
tuhan kami terbuat dari bahan-bahan itu. 

     Maka berkatalah Nabi Muhammad s.a.w.:"Aku ada-
lah rasul Allah, sesungguhnya Allah tidak menye-
rupai sesuatu dan tidaklah aku mengatakan sesuatu 
tentang diriNya dari hawa nafsuku. Maka Allah s.w.t, 
menurunkan ayat ini: Ertinya: "Katakanlah(hai 
Muhammad): Allah itu Esa, Allah itu tempat menuju. 
Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. dan tidak 
ada seorang pun yang bisa menandingiNya atau me-
nyamaiNya." (surah Al-Ikhlas ayat 1-4)Tiada ulasan:

Catat Ulasan