Rabu, 9 Mac 2011

SOAL JAWAB:Anak Angkat

Soal:
Saya mengambil seorang bayi cina 
menjadi anak angkat, oleh kerana 
ibunya bukan beragama islam dan 
supaya anak itu melupakan ibubapa-
nya yang sebenar supaya kasih mesra 
kepada saya sebagai anak kandung, 
saya letakkan binnya kepada nama 
saya, kata kawan-kawan itu tidak 
boleh, benarkah begitu?


Jawab:
Mengambil anak angkat samada bayi 
cina atau islam tidak boleh diletakkan 
bin bapa angkatnya kerana menyalahi 
dengan hukum syarak.

1. Memelihara harta pusaka dari men-
jadi tuntutan anak angkat itu yang se-
benar-benarnya tidak berhak atas pu-
saka itu, kalau diberikan pusaka itu 
kepadanya bererti ia telah memakan 
harta haram sepanjang masa dan men-
zalimi hak-hak orang lain yang benar-
benar berhak menerima pusaka itu.

2. Ia tidak akan berakad nikah dengan 
anak-anak perempuan bapa angkatnya 
padahal ia harus berkahwin dengan adik 
kakak angkat itu. Kalau terjadi bererti 
ia telah mengubah hukum halal kepada 
haram dan harus kepada syarak kepada 
tidak harus.

3. Memelihara nasab keturunan adalah 
wajib, membersihkan nasab lebih wajib 
lagi, kerana itu dilarang keras didalam
Islam sesiapa yang mencantumkan na-
sabnya atau mengaku keturunan yang 
bukan keturunannya.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan