Rabu, 9 Mac 2011

SOAL JAWAB:Memotong Kuku Dalam Keadaan Junub


Soal:
Seseorang yang junub atau seseorang
perempuan yang datang haid atau
dalam nifas bolehkah ia menyukur
rambut atau memotong kuku?


Jawab:
Belum pernah terjumpa satu-satu nas
yang menunjukkan bahawa orang yang
junub atau perempuan-perempuan da-
lam keadaan haid atau nifas ditegah da-
ri menyukur rambut atau membuang ku-
ku kerana menyukur rambut dan mem-
buang kuku itu tidak diisyaratkan sese-
orang itu mesti dalam keadaan suci.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan