Selasa, 15 Mac 2011

SIFAT-SIFAT MANUSIA DI AKHIR ZAMAN

     Dari Ibnu Abbas ra bahawa ia berkata: Bersab-
da Rasulullah saw:"Pada akhir zaman golongan-
golongan yang wajah mereka adalah wajah manu-
sia dengan hati mereka adalah hati syaitan dan per-
umpamaan mereka adalah seperti serigala buas yang 
hati mereka tidak memiliki belas kasihan sedikit pun.
     Mereka suka menumpakan darah dan tidak suka 
menjauhi segala yang buruk, jika engkau mengikuti 
mereka, maka mereka akan mendekatimu dan jika 
engkau menjauhi mereka, maka mereka akan meng-
umpatmu dan jika engkau memberi amanat kepada 
mereka, maka mereka akan mengkhianatimu, pemu-
da pemudi mereka ugal-ugalan dan orang tua me-
reka suka berbuat maksiat, tidak menyuruh berbuat 
kebaikan dan tidak melarang berbuat kemungkaran. 

     Membanggakan mereka adalah suatu kehinaan dan 
meminta sesuatu dari mereka adalah sesuatu kemis-
kinan, hukum dikalangan mereka adalah bid'ah dan 
bid'ah dikalangan mereka adalah sunnah, sehingga 
ketika Allah memberikan kuasa kepada orang-orang 
jahat dari mereka, kemudian orang-orang baik dari 
mereka berdoa, maka tidak diterima doa mereka.

    Berkata As-Syikh Muslim Al-Abadani:"Shaleh 
Al-Muri dan Abdul Wahid bin Zaid dan Atabah Al-
Ghulam dan Salamah Al-Aswad datang kepada kami 
lalu pergi lagi ke pantai.


     Pada suatu malam ku siapkan makanan dan ku 
undang mereka. Kemudian mereka datang, Tatkala 
mereka tiba dan ku letakkan makanan dihadapan 
mereka, tiba-tiba terdengar suara berkata dengan 
keras di tepi pantai:"Awaslah kalian, makanan dan 
kelazatan telah melalaikan kalian dari tempat yang 
kekal(Akhirat). Keduanya tidak berguna.


      Maka berteriaklah Atabah lalu jatuh pengsan dan 
menangislah orang-orang lalu kami angkat makan-
an itu dan tidak kami makan sesuap pun.


     Bersabda Rasulullah saw:"akan datang suatu 
zaman dimana orang akan menganggap sunnahku 
sudah usang dan memperbaharui bid'ah. Maka ba-
rangsiapa mengikuti sunnahku pada waktu itu ia 
menjadi asing dan tinggal seorang diri dan barang 
siapa yang mengikuti bid'ah ia akan mendapat 50 
orang teman atau lebih.
Para sahabat berkata:"Apakah mereka melihatmu?"
Nabi saw menjawab:"Tidak."
Para sahabat berkata:"Apakah turun wahyu kepada 
mereka?"
Nabi saw menjawab:"Tidak."
Para sahabat berkata:"Bagaimana mereka itu?"
Nabi saw menjawab:"Seperti garam didalam air. Hati 
mereka meleleh seperti garam di dalam air."
Para sahabat berkata:"Bagaimana mereka hidup di 
zaman itu?"
Nabi saw menjawab:"seperti ulat di dalam cuka."
Para sahabat bertanya:"Ya Rasulullah , bagaimana 
mereka menjaga agama mereka?"
Nabi saw menjawab:"Seperti bara api di tangan,jika 
engkau letakkan ia akan padam dan jika engkau ambil 
dengan tangan ia akan membakar."

Tiada ulasan:

Catat Ulasan