Isnin, 7 Mac 2011

KISAH RABI'AH AL-ADAWIYAH

Dikisahkan oleh Hasan Bisri dan Malik bin bin Dinar
dan tsabit al-Benany menghadap kepada Rabi'ah Al-Adawiyah.
Hasan berkata: "Ya,Rabi'ah pilihlah salah satu diantara kami
kerana kawin adalah merupakan sunaturasul."

Rabi'ah berkata:"Saya punya beberapa permasalahan siapa
yang dapat memecahkan itu, ia adalah suami saya." Maka
pertama aku mau bertanya pada Hasan:"Apa yang anda jawab
bila ada orang berkata bahawa nanti pada hari perjanjian
saya tidak peduli terhadap orang-orang yang masuk syurga dan
saya tidak peduli terhadap orang-orang yang masuk neraka
maka termasuk kelompok yang mana saya nanti?"

Hasan menjawab:"Saya tidak tahu.
Rabi'ah bertanya:"Malaikat telah membentuk saya waktu saya
dalam kandungan ibu saya, apakah saya jadi orang yang
berbahagia atau sengsara?"
Hasan menjawab: "Saya tidak tahu."
Rabi'ah bertanya lagi:"Apabila ada orang yang mengatakan
kepada seseorang jangan takut dan jangan sedih, dan
dikatakan kepada orang lain kalian tidak berhak untuk bergembira
maka kelompok manakah saya ini?"
Hasan menjawab:"tidak tahu".
Rabi'ah bertanya:"Bahawa kuburan boleh menjadi taman
Syurga dan boleh juga menjadi liang masuk Neraka,
bagaimana kuburan saya nanti?"
Hasan menjawab:"Saya tidak tahu."
Rabi'ah bertanya:"Pada hari mana ada wajah-wajah yang putih
dan ada pula yang hitam maka bagaimana saya nanti?"
Hasan menjawab:"Saya tidak tahu".
Rabi'ah bertanya:"Apabila ada orang yang berseru pada hari
kiamat: Ketahuilah bahawa fulan telah mendapat kebahagiaan
dan fulan bin fulan telah sangat sengsara, maka termasuk
 yang mana aku?"
Hasan menjawab:"Saya tidak tahu, maka mereka semua menangis
dan meninggalkannya.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan