Selasa, 8 Mac 2011

SOAL JAWAB MENAMAKAN ANAK

Soalan:
Bagaiman menamakan anak menurut
ajaran Islam?

Jawab:
Seseorang ayah hendaklah cermat ke-
tika menamakan anak-anak bila ia la-
hir. Kerana setengah nama itu boleh
jadi Haram dan sesetengah boleh jadi
Sunat.

Haram apabila dinamakan anak itu
dengan nama-nama berhala seperti
Abdul Uzza, Abdu Latta dan lain-
lain. Sunat apabila dinamakan
Abdullah, Abdul Rahman,
Muhammad, Ahmad, Muhamud
dan sebagainya.

Menurut riwayat telah datang sese-
orang kepada Rasulullah saw. ber-
tanya akan namanya, jawab orang itu
nama saya Abdul Hajar ertinya
hamba batu. Jawab Rasulullah saw.
sungguh namanu Abdillah.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan