Isnin, 14 Mac 2011

KEBERSIHAN HATI DARI DENGKI

     Diriwayatkan dari Abi Musa Al-Asy'ri ra dari 
nabi saw, beliau bersabda:"Apabila penghuni ne-
raka berkumpul di neraka dan ikut serta bersama 
mereka sebahagian dari kaum muslimin, maka o-
rang-orang kafir itu berkata kepada kaum musli-
min:"Bukankah kalian adalah orang-orang mus
lim?" Mereka menjawab:"Benar."


     Orang-orang kafir berkata;"Tidaklah berman-
faat bagimu keislamanmu sebab kalian sekarang 
bersama kami di Neraka.


     Orang-orang muslim menjawab:"Kami adalah 
orang=orang berdosa, maka kami dihukum lantar-
an dosa-dosa itu.


     Maka Allah azza wa jalla marah kepada mereka 
dan mengampuni orang-orang muslim dengan ke-
utamaan dan rahmatNya, lalu menyuruh malaikat 
mengeluarkan orang-orang muslim yang ada di Ne-
raka dan ketika itu orang-orang kafir berangan-
angan kiranya mereka dahulu termasuk orang-orang 
muslim.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan